Tradicionalni Templarski konvent u Zagrebu

(od 22. do 24. travnja 2017.g.)

I ove godine, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Zagreba, Veliki priorat Hrvatskog Viteškog Reda Templara O.S.M.T.H. realizirao je svoju manifetsaciju DANI VITEZOVA TEMPLARA.

Manifestacija je realizirana u danima vikenda od 22.do 24.travnja 2017.g. a u svojem sadržaju, osim ekumenskog susreta imala je i Međunarodnu templarsku Konferenciju – ove godine po sedmi puta zaredom, čime je Republika Hrvatska definitivno brendirana kao stalna europska templarska destinacija (Požega, Zagreb, Trakošćan itd) !

Međunarodna templarska Konferencija održana je u hotelu Dubrovnik 23.travnja, a završila je svečanom večerom svih sudionika Konferencije.

Arhiva

Arhiva