Suvereni Priorat kao samostalna i neovisna Templarska organizacija

U svim daljnjim aktivnostima Požeškoga templarskog Zapovjedništva, posebno je bila prepoznatljiva svesrdna podrška i pomoć gradonačelnika Požege gosp. Zdravka Ronka, s posebnim naglaskom na njegovom osobnom angažiranju i svekolikoj pomoći u trajnom rješavanju radnoga prostora samog Zapovjedništva.’, ‘ Rođena je ideja da se zapušteni objekt na ulazu na stari grad, renovira i preuredi te da se dodijeli na trajno korištenje Požeškim templarima. Relativno blaga zima, vrijedne ruke majstora i prije svega, zatvaranje financijske konstrukcije od strane grada Požege, Požeškim je templarima donio veliku radost, jer im je već 19. travnja 2009. godine, u ime grada Požege, gradonačelnik gosp. Zdravko Ronko osobno, ugovorom o najmu na neodređeno vrijeme (i bez plaćanja najamnine), predao novouređeni objekt na korištenje, uz dodatni poklon Grada – prekrasno oblikovan viteški stol izrađen od punog drveta!

Raskol u templarskoj organizaciji Veliki priorat hrvatski – Suverenog Vojničkog Reda Hrama Jeruzalemskog (sa sjedištem u Karlovcu), do kojega je došlo isključivo nepoštenim radom najužeg vodstva same organizacije, a time direktno i nemogućnosti daljnjeg kvalitetnog razvoja templarstva u Hrvatskoj uopće, rezultiralo je nužnim promptnim osamostaljivanjem Požeškog Zapovjedništva, što je i realizirano 23. travnja 2009. godine (na dan treće obljetnice prve službene promocije templara u Rep. Hrvatskoj, koja je obavljena pod pokroviteljstvom O.S.M.T.H.U. u Trakošćanu), osnivanjem nove, samostalne i neovisne templarske organizacije s imenom: HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – SUVERENI PRIORAT sa sjedištem u Požegi.

U realizaciji osamostaljivanja, punu podršku Viteški Red Templara imao je, kako od poglavarstva grada Požege, tako i od gradonačelnika gosp. Zdravka Ronka osobno.

Suvereni Priorat Hrvatskog Viteškog Reda Templara O.S.M.T.H. ima ovlasti širenja templarske organizacije na području cijele Rep. Hrvatske, te u dijaspori – otvaranjem novih Zapovjedništava, Preceptorata i sl. Svojim Načelima i svojim Statutom, svekolikoj se javnosti predstavlja kao svjetovna kršćanska viteška templarska ekumenska organizacija, s trajnom laičkom ekumenskom zadaćom zbližavanja svih kršćana i kršćanskih Crkava – kao prvim prioritetom u svim svojim aktivnostima i sveukupnom djelovanju. Bavi se prosvjetiteljskim, humanitarnim i drugim dobročiniteljskim aktivnostima te izučavanjem i javnim prezentiranjem bogate povijesti srednjevjekovnih templara.

Svoj kršćanski pravac djelovanja, Suvereni Priorat Hrvatskog Viteškog Reda Templara O.S.M.T.H., prikazao je u preambuli svojega Statuta izrijekom:

„Prihvatili smo plašteve s križem, da javno ispovijedamo Krista i Crkvu njegovu!“

Tako nam pomogao Bog!

Arhiva

Arhiva