– O NAMA –

Povijest templara u Hrvatskoj od samih početaka

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI (SUVERENI VOJNIČKI RED HRAMA JERUZALEMSKOG) – VELIKI PRIORAT sa sjedištem u Požegi, sljednik je Suverenog priorata, koji je svoju Odluku za registraciju, Uredu državne Uprave predao dana 23. travnja 2009. godine – na dan treće obljetnice službene promocije Reda Vitezova Templara u Rep. Hrvatskoj, a registriran je u suglasju s Zakonima Rep. Hrvatske 24. travnja 2009. godine kao udruga građana okupljena s idejama prakticiranja kršćanskog ekumenizma, izučavanja bogate povijesti templara i templarstva kroz istraživanje i obnovu materijalnih artefakata srednjevjekovnog Viteškog Reda Templara, nastavljanja časnih viteških tradicija i običaja srednjevjekovnih templara, te bavljenja prosvjetiteljskim, humanitarnim i drugim dobročiniteljskim aktivnostima. Kao Veliki priorat, službeno je promoviran 15. rujna 2012.godine, a registracija (kao Velikog priorata) potvrđena je Rješenjem Ureda državne Uprave u Požeško-Slavonskoj županiji dana 20. rujna 2012. godine (reg. Br. Udruge: 11000669 Klasa: UP/I-230-02/12-04/108, URbr: 2177-05-01/3-12-02). Dana 15. lipnja 2018. godine, Red je svoje sjedište premjestio u Zagreb na adresu Nova Ves 5.

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT (skraćeno) osnovan je kao svjetovna kršćanska ekumenska Viteška templarska organizacija i predstavlja suverenu, samostalnu i neovisnu templarsku organizaciju, s mogućnošću udruživanja u međunarodne templarske asocijacije, kao i međunarodna udruženja organizacija sličnih temeljnih opredjeljenja i djelovanja te prihvaćanja pod svoje okrilje drugih Priorata i Suverenih priorata, Autonomnih Zapovjedništava ili Preceptorata.

Kratka povijest

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT začet je službenom međunarodnom promocijom Viteškog Reda Templara u Republici Hrvatskoj od strane međunarodne templarske asocijacije O.S.M.T.H.U. (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani Universalis) na Konventu templara u dvorcu Trakošćan dana 23. travnja 2006. godine, za vrijeme koje su, u kapeli dvorca, pod mačem Vel. Meštra (Vel. meštar O.S.M.T.H.U. brat Antonio Paris iz Rima), svečane Viteške prisege, prema drevnom običaju Vitezova templara s rukom položenom na sv. Pismu (Bibliji), dali i u templarske Vitezove i Dame promovirani – 21 kandidat i kandidatkinja iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije, među kojima i Veliki prior ovoga Viteškoga Reda.

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT kao svjetovna kršćanska Viteška templarska organizacija, bazira se na pravilima Statuta usvojenom na Konventu plemića održanom 1705. godine u Versailesu, kada je za 41. Velikog majstora (meštra) Reda izabran Filip vojvoda od Orleansa (kasnije regent Francuske).

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT ne posjeduje i ne zagovara mogućnost pravne sljednosti s Viteškim Redom Templara iz XII. XIII. i XIV. st.

Detaljni povijesni kalendar događaja, od osnivanja prve srednjevjekovne templarske organizacije pa sve do danas, možete pročitati u sekciji

Svi bitni događaji i razne aktivnosti Udruge i Reda, prezentirane su u sekciji

Službene podatke o VELIKOM PRIORATU – HRVATSKOG VITEŠKOG REDA TEMPLARA O.S.M.T.H. možete pronaći u sekciji

Za sva pitanja, informacije, dodatna pojašnjenja i način pristupa Udruzi i Redu možete nam se obratiti na našu e-mail adresu: tajnik.osmth.cro@gmail.com

Moguće je da će se u Republici Hrvatskoj pojaviti i neke druge organizacije sličnog nazivlja pa i sličnih/kopiranih oznaka – ali posve drugih pravaca, načela i motiva svojih aktivnosti i djelovanja i od takvih se u potpunosti ograđujemo!

Svim posjetiteljima naše web stranice upućujemo srdačne templarske pozdrave!

MOTO TEMPLARA

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM!
(Ne nama Gospode, ne nama, već Imenu Svom slavu daj !)

Moguće je da će se u Republici Hrvatskoj pojaviti i neke druge organizacije sličnog nazivlja pa i sličnih/kopiranih oznaka – ali posve drugih pravaca, načela i motiva svojih aktivnosti i djelovanja i od takvih se u potpunosti ograđujemo!


Svim posjetiteljima naše web stranice upućujemo srdačne templarske pozdrave!

MOTO TEMPLARA

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM!
(Ne nama Gospode, ne nama, već Imenu Svom slavu daj !)

Templarsko vodstvo u Hrvatskoj

 

 

Udrugom upravlja Skupština. Službeni predstavnici udruge su predsjednik i dopredsjednik.

Bratovštinom upravlja Veliko templarsko Vijeće na čelu s Velikim priorom.

Načela templara

 

Hrvatski viteški red templara O.S.M.T.H. – Veliki priorat u svojim aktivnostima i svom sveukupnm djelovanju neprestano i potpuno prožet načelima krščanstva i kršćanskog humanizma, templarskog viteštva, ljudske čestitosti i pravednosti i dobrote i ljubavi prema bližnjemu.

Kao svoja osnovna načela red ističe:

 • Kršćansku vjeru i kršćansko dostojanstvo
 • Obranu krščanstva uvijek i svagdje
 • Časno viteško ponašanje uvijek i svugdje
 • Kršćansku dobrotu i kršanski humanizam
 • Ekumenski dijalog – međuvjersku i međureligijsku toleranciju
 • Borbu za istinu, pravdu i ljudsko dostojanstvo
 • Pomoć i zaštita slabijima, obespravljenima, nezaštićenima, ugnjetavanjima, lažno optuženima i krivo osuđenima i svima u potrebi
 • Poštivanje hijerarhijskog ustroja reda
 • Tajnost saznanja i podataka određenih u viteškom redu
 • Bezrezervno čuvanje ugleda reda

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT kao izvorna templarska organizacija u Republici Hrvatskoj, predstavljajući svjetovnu Vitešku templarsku kršćansku ekumensku organizaciju:

 • Trajno će se zalagati za istinsko zbližavanje svih kršćana i kršćanskih Crkava, što i predstavlja osnovni  smisao postojanja Reda, predstavljen izrečenim geslom u preambuli Statuta Reda:

„Prihvatili smo plašteve s križem, da javno ispovjedamo Krista i Crkvu Njegovu!“

 • Trajno će otvoren za sve aktivnosti koje uistinu i stvarno unaprijeđuju čovjeka
 • Poštovati će , kao sebi ravnopravne, sve druge templarske organizacije koje su osnovane na zakonski ispravan i prema templarskim tradicijama legitiman i valjan način
 • Trajno će se baviti proučavanjem, izučavanjem i učenjem templarskih znanja, saznanja i vještina i sve što sazna, upozna i nauči, vjerno će čuvati kao baštinu Reda
 • Trajno će se angažirati na razvijanju i podizanju kršćanskog i građanskog morala, etike i svekolikog ljudskog dostojanstva, humanizma i svakog vida dobročiniteljstva
 • Djeluje prije svega kao nadstranačka i apolitična svjetovna Viteška templarska organizacija
 • Ne može i neće se upuštati u bilo kakve rasprave vjerske i klerikalne naravi
 • Ne može i neće služiti kao mjesto za ostvarivanje političkih, društvenih, financiskih i raznih drugih ambicija pojedinca

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT

 • Nije dobrotvorna ustanova
 • Nije sekta i nije masonska (slobodnozidarska) organizacija i ne bavi se magijom
 • Ne predstavlja nikakav oblik građanskog liberalizma
 • Neće i ne može biti oporba niti jednoj, od naroda izabranoj, civilnoj vlasti

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT

 • U potpunosti samostalno odlučuje o svome načinu rada, vodeći se ciljevima i tradicijama Viteškog Reda Templara uopće, hodeći putem Krista Križa Njegovog
 • Kroz svoje djelovanje i učenje, unaprijeđuje kršćansku svijest i ljudski moral svakog pojedinca – na osobnu korist, u korist reda i na korist šire društvene zajednice
 • Iznad sebe – kao nadređenu, nema i ne priznaje niti jednu drugu strukturu ili organizaciju, a u međunarodne asocijacije udružuje se isključivo kao ravnopravan član
 • Ne gasi se, ne prestaje postojati i zadržava si svu stečenu vjerodostojnost i legitimitet i sva stečena prava u slučaju eventualnog gašenja ili ukinuća istoimene udruge građana koja mu je sastavni dio.

HRVATSKI VITEŠKI RED TEMPLARA O.S.M.T.H. – VELIKI PRIORAT

U svoje redove prihvaća i prima:

 • One pojedince koji u sebi prepoznaju težnju da i službeno i javno postanu Vitezom ili Damom templarom i taj svoj duhovni zov potvrde prisegom na sv. Pismu (Bibliji), ne vezano za spol ili bračno stanje.
 • Pojedinac koji izrazi želju za prijam u Vitešku Templarsku organizaciju mora željeti napredovati kao biće i kao kršćanin, prihvačajući viteški plašt s križem mora biti spreman javno ispovjedati Krista, prihvatiti i  provoditi Načela Kodeksa Velikog Priorata Hrvatsko viteškog Reda Templara O.S.M.T.H., prihvatiti i  poštivati Statut i unutarnji ustroj Velikog priorata Hrvatskog Viteškog Reda Templara O.S.M.T.H. te u  svakom trenutku poštivati svakog pojedinca kao Božji dar i biti spreman pomoći u nevolji, muci ili  neimaštini.
 • Zainteresirani kandidat mora biti poslovno sposobna osoba, s navršenih najmanje 18 (osamnaest) godina života. Gornja dobna granica za prijem u Red ne postoji.

Našu spremnost javnog ispovjedanja kršćanske vjere i našu spremnost u poštivanje i pomoć svome bližnjem, prikazujemo vodei se snažnim geslom srednjovjekovnih vitezova templara, kojeg su prihvatili iz Psalma 115(113 b), koji je dokaziva njihovo čvrsto opredjeljenje služenju Boga koje glasi:

 

Ne nama Gospode, ne nama, već imenu Svom slavu daj!