Ekumenski susret i dodjela odličja

27. prosinca 2011. godine

U Zagrebu je u Božićnome ozračju, 27. prosinca 2011. godine, u organizaciji Suverenog priorata Hrvatskog Viteškog Reda Templara O.S.M.T.H. realiziran još jedan ekumenski susret – kao završetak ekumenskih aktivnosti Suverenog priorata Hrvatskog Viteškog Reda Templara O.S.M.T.H. u 2011. godini.

Tom prigodom, Prvi prior Suverenog priorata Hrvatskog Viteškog Reda Templara O.S.M.T.H. gospodin Vinko Lisec KGCTJ, uručio je predsjedniku sinodalnog Vijeća Hrvatske Starokatoličke Crkve gospodinu prof.dr.sc. Damiru Borasu visoko templarsko odličje (Zlatna medalja Suverenog priorata), koje mu je za nesebično zalaganje i izuzetan doprinos u prakticiranju kršćanskoga ekumenizma, dodijelilo Templarsko Vijeće Suverenog priorata Hrvatskog Viteškog Reda Templara O.S.M.T.H.

Arhiva

Arhiva